Whoever Resembles a People is One of Them. He is not one of us who resembles other than us,
nor who resembles the Jews nor the Christians.(jami-at-tirmidhi-vol-5-ahadith-2695)
O you who believe (who wish to reach ALLAH C.C. before death)! Do not take my and
your enemies for friends!
And although they have denied what has come to you
from the Truth, you still love them (treating them as your friends).
If you go forth to struggle hard in My Way, seeking My Pleasure, (then why) you manifest
love to them and share with them your secrets.
And I know what you conceal and what you manifest. And whoever of you does that, then he
indeed has gone astray from the right Way. 60/Al-Mumtahanah-1
They are driving out the Messenger and yourselves from your land because you
believe in ALLAH C.C., your Lord.
Recite (read and explain to others) that which has been revealed to you of the Book
and keep up the Prayer.
Surely the Prayer keeps away from Al-Fahsh (to do what ALLAH C.C. prohibits) and Al-Munkar
(to deny what ALLAH C.C. commands).
Whoever obeys me, obeys ALLAH C.C., and whoever disobeys me, disobeys ALLAH C.C.
Whoever obeys the ruler, obeys me, and whoever disobeys the ruler, disobeys me. " (Sahih)

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu

 

{jcomments on}Kuruluma geçmeden önce tüm yazıyı okumanızı tavsiye ederim.

Kurulum Adımları

1-Weblogic 10.3.4

2-Fusion MiddleWare 11.1.1.2 (Konfig edilmiyor)

3-Fusion Middleware 11.1.1.4 Patchi (Konfig edilmiyor) (http://metalink.oracle.com  dan indirebilirsiniz.)

4-Config.bat/config.sh  çalıştırılarak konfig edilir. (C:\Oracle\WLS\as_1\bin\config.bat)

 

İşletim Sisteminin Hazırlanması

1-    Sunucu isminde (underscore)  “ _”  “-“ “i” “İ” “ı” “I” “Ö” “ç” “ü” “ğ” “ş”  vb. işaretlerin olmamalı 7-8 karakterden uzun tutulmamalı. Aksi halde
        FMW 11g Installation Failed In Domain Creation Phase With “An Error Occurred While Starting The Domain” [ID 1056027.1] gibi hatalar alınabiliyor.
2-    Regional settings ingilizce united states yapılır.
3-    Radmin ile console dan açılarak kurulum başlatılır.
4-    SETUP dosyaları run-as (shift sağ klik) administrator kullanıcısı ile çalıştırılır.
5-    Temp ve tmp dosyaları resimdeki gibi pathlerin tam yolu yazılır.
6-    Sunucunun IP’si static olmalı ve DNS kayıtları girilmiş olmalı( “A” ve “PTR” ).
7-    Yapılan değişiklikerden sonra servislerin kapatılıp açılması gerekmektedir.
        NOT : Resimlerde versiyonlar farklı gözükmektedir, dikkate almayınız.
8-    Generic weblogic kurulumlarında, Jar dosyaları yüklemek için : jdk nın yüklenmesi gerekir.  C:\java ya da X:\java dizini şeklinde yüklemeniz ve path i MS envirement  a girmeniz  tavsiye edilir.
        X68 sistemler için    :    java -Xmx1024m -jar wlsversion_generic.jar
        X64 sistemler için    :    JAVA –D64 -jar
         Not: generic weblogic dosyaları 64 bit sistemler içindir. 32 bit e de kurulabiliyor.
 
9-  Wbls 10.0.4 & FMW 11.1.1.4 kurulacaksa; önce 10.0.4+ 11.1.1.2 +11.1.1.4 sıralaması ile kurulum yapılabilir.

 

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.2 kurulumuna geçiyoruz.

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Buraya metalink hesap bilgilerini girerseniz otomatik olarak güncellemeleri alarak kurulumlarını yapacaktır. 64 bit sistemlerde mecburen girilmesi gerekiyor.

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

S10

Weblogic 10.3.4 & Fusion MiddleWare Forms Report 11.1.1.4 kurulumu, Weblogic, Fusion MiddleWare Forms Report, Weblogic 10.3.4

Erişim Bilgileri

Administrator Console:                                                     http://sunucu_ismi:7001/console

EM Console:                                                                        http:// sunucu_ismi:7001/em

EMAgent URL:                                                                     http:// sunucu_ismi:5155/emd/main

Forms URL:                                                                         http:// sunucu_ismi:8888/forms/frmservlet

Reports URL:                                                                      http:// sunucu_ismi:8888/reports/rwservlet

Karşılaşılabilecek Hatalar ve çözümleri

{code class=”brush: xml;”}

C:\Oracle\WLS\asinst_1\bin>opmnctl status

{/code}
komutu ile servislerin durumu kontrol edilebilir.
Reports serverların servislerinin çalışmaması durumunda msvcr71.dll dosyasının system32 nin içine kopyalanması çözüm olabiliyor.
DNS ptr kaydının girilmesi de istenebiliyor.

*Config.bat çalıştırıldığında yüzde sıfırda takılırsa.

Echo %path% çıktısında parantez (aç kapa parantez) olmaması gerekiyor.

“sağ click” “run as administrator” seçeneği ile yeni bir command prompt açılıp aşağıdaki gibi yeniden path tanımlayarak config.bat ı bu command prompt tan çalıştırarak deneyebilirsiniz.

{code class=”brush: xml;”}

set PATH=G:\Oracle\wls\as_1\bin;
C:\Program Files\EMC\PowerCommon\;
C:\Program Files\EMC\PowerPath\;
C:\Program Files\EMC\PowerPath\32bit\;
C:\Programiles\EMC\RSA\CST\lib\;
C:\Windows\system32;
C:\Windows;
C:\Windows\System32\Wbem;
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
G:\Oracle\wls\as_1\opmn\bin;
G:\Oracle\wls\as_1\opmn\lib;
G:\Oracle\wls\as_1\perl

{/code}

Kaynak : http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=1033352&tstart=15

*RptSvr_SUNUCUISMI_asinst_1 servisi çalışmazsa;
silinip tekrar oluşturulması çözüm olabiliyor.

opmnctl.bat deletecomponent -componentName RptSvr_SUNUCU_ISMI_asinst_1 -componenttype
ReportsServerComponent -instancename asinst_1

opmnctl.bat createcomponent -componentName RptSvr_SUNUCU_ISMI_asinst_1 -componenttype
ReportsServerComponent -instancename asinst_1

 

*Uygulama veritabanına bağlantısı sırasında FRM-93652 hatası alııyorsa bunun nedeni oracle 10G nin windows sürümlerindeki Bug 9496636 ‘den kaynaklanmaktadır. Bu bug “C:\Oracle\wls\asinst_1\FormsComponent\forms\trace” klasörüne dump  __VInfreq__kpuexec içerikli hata mesajlarının oluşmasına neden olur.Veritabanını linux ortamına alındığın sorun düzeliyor. (windows ortamında sorunsuz çalışanlar da olabiliyor, windows un güncellemeleri ile de ilgili olabilir.)

*sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: signature check failed
içerikli hata alınıyorsa;  “C:\Oracle\wls\as_1\jdk\bin\keytool –delete” ile var olan keyler silinip sign_webutil.bat webutil2 key i  ile tekrar imzalama yapılır. Hata devam ederse jacob.jar ve  jacob.dll silinip yenisi kopyalanabilir.

F:\Oracle\wls\user_projects\domains\Domain_İsmi\servers\AdminServer\security dizinine, boot.properties adında dosya oluşturup içeriğini aşağıdaki gibi yaparsak. Sunucuların açılışında şifre sormaz. Aynı işlem forms ve reports için de yapılmalı.

{code class=”brush: xml;”}

Username=weblogic_kullanıcı_ismi
Password=weblogic_sifre

{/code}

C:\Oracle\WLS\as_1\bin\config.bat

 

Copyright © 2015 Sysdba All Rights Reserved Web Designer