DNFS Ayarları ve Veri Tabanı Klonlama

DNFS ' Aktif Edilmesi

DNFS ‘ Aktif Edilmesi

ZFS stoarage da kullanici id ve grup id lerin OS ile yani yapilmasi gerekir.
Database sunucularda DNFS’in enable edilmesi (RAC ortamında iseniz çalışmasını istediğiniz nodelarda,)
Bu makelede 2 node lu rac sunucudan alınan backup single instance olarak açılmıştır.

Aslında yaptigi işlem

#Disable etmek istenirse

#DB restart edilir alert log da DNFS ile ilgili satır görülür

Linux
/etc/fstab

Solaris
/etc/vfstab

Manuel mount etmek için ;
linux

solaris

#Barındırılacak dosya tipine (dbf,redo,binary,rman backup) göre mount options ları farklılık gösterir. DNFS üzerinde redo/datafile vote ocr gibi dosyaları barındırabilirsiniz tabi versiyona göre

örnek

Dizayn
DNFS Ayarları ve veri tabanı klonlama

Tavsiye Edilen Dökümanlar
How To Setup DNFS (Direct NFS) On Oracle Release 11.2 (Doc ID 1452614.1)
Mount Options for Oracle files when used with NFS on NAS devices (Doc ID 359515.1)
Step by Step – Configure Direct NFS Client (DNFS) on Linux (11g) (Doc ID 762374.1)
Clone your dNFS Production Database for Testing (Doc ID 1210656.1)
Recommended Patches for Direct NFS Client (Doc ID 1495104.1)
Direct NFS monitoring and v$views (Doc ID 1495739.1)
Direct NFS Frequently Asked Questions 1496040.1
Direct NFS monitoring and v$views 1495739.1

Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
Direct NFS: Failed to set socket buffer size.wtmax=[1048576] rtmax=[1048576], errno=-1
Database Alert Log entries: Direct NFS: Failed to set socket buffer size.wtmax=[1048576] rtmax=[1048576], errno=-1 (Doc ID 1352886.1)
This note covers some Frequently Asked Questions related to Direct NFS (Doc ID 1496040.1)

solaris

Kalıcı olması için
/etc/inittab

Sorgulamak için

Linux
Linux – For Linux, please check the values of the following parameters and bump up the max to be greater than 1056768.

********************************

DNFS’e Backup

Clone için Backup

********************************

DNFS’e Clone
2 node lu asm kullanan 111.2.0.4.0 RDBMS den alınan rman backup tek nodelu test ortamına clonelandı

Hedef sunucuda yani clone DB nin açılacağı sunucuda olduğu varsıyılanlar
a- Aynı versiyon ve patch seviyesinde RDBMS ‘in kurulumun yapıdığı,
b- DNSFS ayarlarının yapıldığı
c- mount ların oracle options ile yapıldığı
linux
#/etc/fstab
172.16.1.222:/export/CloneBackup /ZFSBackup/TestClone/ nfs rw,bg,hard,nointr,rsize=32768,wsize=32768,tcp,actimeo=0,vers=3,timeo=600 0 0

Adım_1 backup kaynak makineden backup alınır.

Adım_2 Çevre değişkenleri set edilir.

Adım_3 pfile

Adım_4 scriptler oluşturulur

cd /ZFSBackup/
oracle support dan clone.pl download edilir (Clone your dNFS Production Database for Testing (Doc ID 1210656.1))

crtdb.sql : VT’ yi nomount modda açar ve control file oluşturur.
dbren.sql : dbf leri rename eder ve VT’yi open resetlogs ile açar.

log

Eğer hata alınırsa

Açmak istediğinde , hata dönebilir. Bu durumda ;
Kaynak VT’nin tüm nod larında

Komutu verilir ve arşivlenen son bir kaç archive log, klon VT’ nin erişebileceği bir lokasyon gönderilir .

Archivelog lar ASM disklerde ise ;
Kaynak VT’de

Hatası alındığında kopyalanan archivelog ların tam yolu verilir.

Bir iki tane gosterdikten sonra cancel ile de denenebilir.

***************************