Encrypted Partition

Encrypted Partition

Encrypted Partition
” fdisk /dev/sdb ” ile bolum oluşturulur.

“dm_crypt” modülünün yüklü olup olmadığı kontrol edilir. Degilse yüklenilir.

yüklü değilse

kontrol

/etc/fstab’ a girilecek satır

Kontrol:

/etc/crypttab’ a girilecek satır

İşletim sistemi açılırken şifre sorar. Şifre sormaması için keyfile oluşturulması lazım, aşağıdaki gibi;

/etc/crypttab