Fonksiyon

Fonksiyon

sysdate sistem tarihini getiren bir fonksiyondur .
dbms_output.put_line———-< prosedurdur. Fonksiyon bir değer döndürür. (SELECT) Fonksiyonun içinde genelde select li işler yapılır. Takım id sini ister , girilen takım id sinin ismini döndürür. Örnek türkçe tarih dönder ; create or replace function ; (view da da c. or r. ) düşürülürse haklar gidiyor . bu yüzden create or replace tercih ediliyor haklar gitmiyor, kot değişmiş oluyor)

Toad’da editorden “run as script” ile de çalıştırılabilir.

Bir fonksiyon her tablo üzerinde çalışır, ama o tablodaki satır sayısı kadar sonuç dönderir.

Dual den tek sonuç döner. Alternatif olarak tek_satir diye bir tablo oluşturulup bu tabloya tek satırlık giriş yapılır bu şekilde de tek dönüş yaptırılabilir. Sysdate in yerine alternatif bir fonksiyon oluşturmuş olduk.
Örnek büyük harfe çevir;

Fonksiyonun kullanıldığı yerler : takım adı getir, ben id yi yolliyim o takım adı göndersin gibi