Linux Sunuculara VNC ile Bağlantı

/home/oracle/.vnc nin içinde x ile baslayan dosyanın içeriği...

/home/oracle/.vnc nin içinde x ile baslayan dosyanın içeriği aşağıdaki gibi yapılır. VNC servisi restart edilir. bağlanılacak kullanıcı ile linux makinenin terminalinde vncserver yazılıp enter a basılarak şifre belirlenir bu şifre linux sunucya bağlanılır.