MySQL – Yedekleme

Yedekleme

Yedekleme
MS sistemde

Linux sıkıştırarak yedekleme

Birden fazla vt nin yedeği

Hepsini yedeklemek isterseniz

Tabloların yedeği alınmak istenirse

şifre sorulması istenmezse

Yedekten geri dönüş

not : büyük vt lerde max_allowed_packet= 1G parametresinin değiştirilmesi gerekebilir (unix de my.cnf MS’de my.ini dosyasında [mysqld[ nin altında).