Prosedür

Prosedür

Prosedur ile  insert,update delete  gibi işlemler yaptırılır. Prosedurlerle select işlemleri pek yapılmaz, yapısı pek uygun değildir.

Tablo silerken kimi drop, kimi purge ı kullanılıyor standart kullanım için prosedur yazıp herkesi bunu kullanmaya zorlayabiliriz. Buna dba karar verir

iki şekilde de çalıştırılabilir.

create or replace procedure dept_ekle (p_deptid number, p_deptadi varchar2) is

Bu oracle ın bug ıdır.

küçük “i” leri replace yapılarak çözebiliriz.

Çalıştıran Kullanın tablolarını ve indexlerinin istatistiklerini toplar.

exec tablo_istatistikleri_tablo –şeklinde de çalıştırılabilir. İstenirse toad yazılımının jobs sekmesinden zamanlanabilir.
Komut ortamındada bu şekilde zamanlanabilir.

Not :”create table xxxxx as select * from yyy ” bu şekilde oluşturulan tablolarda constraintler taşınmıyor.
indexler tablolardaki kayıt sayısına user_tables dan bakar

Bir şemadaki tabloların satır Sayısı Karşılaştıran prosedür

not : is de as destekleniyor. end procedure name yazılabilir de yazılmayabilir de

aşağıdakiler sqlplus ta çalıştırırlır

prosedürün Fonksiyona göre avantajı ; fonk tek değer döner ya ad ya soyad yada ad soyad birleşik döner. ama ayrı ayrı iki değer dönemez. adı alıp bir değişene atamaz . prosedür bunu yapabiliyor. Fonksiyon bunları yapamaz. fonk ya number ya varchar2 dir. procedure ise out ile aynı anda birçok değişkeni ve tipini alabiliyor.

prosedure ve fonksiyona program unit de denmektedir. Bunlar üzerinde sadece çalıştırma (execute) hakkı verilebilir.

fonsiyon procedure oluştururken çıkan hataları

Compile/Recompile

Not: 10G de invalid duruma düşen prog parçaları , çağrıldığında tekrar compile etmeye çalışır eğer düzeltildi ise sorun kalmaz

toad da kodu görebiliyoruz. toad yoksa user_source view/table dan da görebiliyoruz.