RMAN ile farklı diske geri dönme ( restore)

rman yedekleri "/oracle/rman/" dizinine alınıyordu, aynı zamanda bu yedeklerin...

Senaryomuz : rman yedekleri “/oracle/rman/” dizinine alınıyordu, aynı zamanda bu yedeklerin kopyaları ağ üzerinden farklı bir makineye kopyalanıyordu. “/oracle/rman/” diski arızalandı yedekler işe yaramaz hale geldi. yedekler /oracle/rman1/ dizine kopayalandı,
aynı anda
redolog , controlfile ve datafile ların bulunduğu disk “oratr” (“/oracle/oradata/oratr/”) da arızalandı . yeni disk takılarak yenioratr dizinine mount edildi ( “/oracle/oradata/yenioratr/”)
senaryo resimde daha iyi anlaşılacaktır.

RMAN ile farklı diske geri dönme

Adım-1 : Senaryoyu gerçekleştirmek için dbf leri,redologları ve controlfile ları siliyoruz.

Adım-2 : rman ile aldığımız yedekler /oracle/rman dizininde
senaryoya uygun olması için yedekleri başka bir diske/klasöre taşıyoruz. (ağdaki kopyaların alınması)

Farklı lokasyondaki yedeklerimizi restore edip vt yi ayağa kaldıracağız.
Adım-3 : contolfile ı yeni lokasyona restore edelim

ilk lokasyona restore edilmek istense idi yani “/oracle/oradata/oratr/” sağlam olsa idi, bu kullanılırdı.

not : pfile.ora’da controlfile ların yeni lokasyonları girilip, güncel spfile ile VT’nin tekrar açılması gerekir. sonra rman e mount modda tekrar baglanılması gerekir.
Sorgusu ile control file ların güncel yeri kontrol edilir.

Adım-4 : yedeklerin yeri değiştiği için yeni yedekleri rman e tanıtmak lazım.

yada

Adım-5 : redologların yeni dizinini control file da güncelliyoruz. (bu işlemi adım 6 dan sonra yapmak gerekebiliyor)

Adım-6 Datafile ları restore,recover edip sunucuyu open reset logs ile acıyoruz.(redologlar olmadığı için reset log ile açıyoruz.)

Not: pfile spfile vb bulunmadığı durumlar için