WinSCP ile Linux/Unix Sistemleri Dosya Gönderip Alma

Winscp ile linux/unix sunuculara SSH ve FTP protokollerini kullarak dosya gönderip...

Winscp ile linux/unix sunuculara SSH ve FTP protokollerini kullarak dosya gönderip alabilirsiniz (Download/upload)  (eğer root kullanıcısı ile dosya gönermek isterseniz ” /etc/ssh/sshd_config ” dosyasında ” PermitRootLogin yes “  parametresindeki diyezi (#) kaldırıp ssh servisini yeniden başlatmanız lazım. ” service restart sshd “)

WinSCP ile linux/unix sistemleri dosya gönderip alma

Save e basılarak kayıt edilir.

WinSCP ile linux/unix sistemleri dosya gönderip alma

Login sekmesine tıklanır . Sertifikayı kayıt edeyim mi diye bir sorgu ekranı getirir evet diyerek oturum açılır .

Sol pencere lokal bilgisayarı gösterir . Sağ pencere bağlandıgımız serverı gösterir. (/home/ftpuser/)

WinSCP ile linux/unix sistemleri dosya gönderip alma